Profiel van Henk van de Laar

Geboortedatum

Emailadres

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Mobielnummer

Lid MC Veteranen sinds

Waarschuwen bij calamiteit

Mobielnummer persoon bij calamiteit

Merk motor

Type motor

Beroep/werkgever voor pensionering

Hobby's naast motorrijden

19 maart 1942

vdlaarvd@xsall.nl

van den Elsenstraat 29

Breugel

06-23646872

13 november 2006

?

?

Suzuki

Burgman 650

?

?