Profiel van Henk Flinsenberg

Geboortedatum

Emailadres

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Mobielnummer

Lid MC Veteranen sinds

Waarschuwen bij calamiteit

Mobielnummer persoon bij calamiteit

Merk motor

Type motor

Beroep/werkgever voor pensionering

Hobby's naast motorrijden

12 februari 1946

henkflinsenberg@hotmail.com

Heer van Rodestraat 92

5731VX Mierlo

0630771258

17 januari 2024

Rina Flinsenberg Thomasse

0620479689

Yamaha

Tracer 900

Endurance test engineer

?