Profiel van Frans Merkelbach

Geboortedatum

Emailadres

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Mobielnummer

Lid MC Veteranen sinds

Waarschuwen bij calamiteit

Mobielnummer persoon bij calamiteit

Merk motor

Type motor

Beroep/werkgever voor pensionering

Hobby's naast motorrijden

10 augustus 1956

Burgemeester van Lokvenstraat 24

5731LP Mierlo

0653776007

10 april 2023

Anja Merkelbach

0657117766

Kawasaki

Z900

?

?