Bestuurscrisis afgewend

Het bestuur is er in geslaagd om nieuwe bestuursleden te vinden voor alle drie de bestuursfunkties.

Op de jaarvergadering van januari 2024 zal, onverwachte ontwikkelingen daargelaten, het huidige bestuur worden opgevolgd door de volgende drie personen: Brend Brevé wordt (blijft) voorzitter; Jacq van Brussel neemt naast zijn functie van webmaster het secretariaat voor zijn rekening en Peter Verbeek wordt penningmeester.

Hiermee is de dreigende bestuurscrisis en daarmee het voortbestaan van de club gelukkig afgewend.