Bijeenkomst

Aanvang 20:00 uur. Locatie Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12 Nuenen.

Bijeenkomsten worden gekenmerkt door gezellig samenzijn, zonder structuur en een formele agenda en met veel onderlinge contacten. Dit in tegenstelling tot de ledenvergaderingen, waar wel een agenda is, meer structuur en die door het bestuur is voorbereid.