Motorclub De Veteranen

Doel: Samen motortochten maken en ervaringen uitwisselen.

Algemeen

Motorclub "De Veteranen" bestaat uit een groep van ongeveer 30 leden van de PVGE Nuenen c.a.

die een passie hebben voor motorrijden en alles waar daar mee samenhangt, zoals techniek, onderhoud, toerisme, veiligheid en saamhorigheid.

Bijeenkomsten

De groep heeft elke 3e maandag van de maand een samenkomst met een thema in het

clubhuis Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12, 5672 EA, Nuenen.

De motorritten

2 x per maand wordt er door een lid een rit van circa 200 kilometer uitgezet;

Per jaar worden 2 meerdaagse ritten gehouden, één in het voorjaar en één in het najaar

(Zowel in Nederland als in het buitenland);

Elke dinsdagochtend is er om 10.00 uur een samenkomst bij clubhuis Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen, voor een vrije rit.

Kosten

De lidmaatschapskosten bedragen € 10,00 per jaar. Daarnaast het verplichte lidmaatschap van een PVGE afdeling.

Overmaken op rekeningnummer 153484357 t.n.v. PVGE Nuenen MC Veteranen.

Het Bestuur

Brend B, Voorzitter. Harry A, secretaris. Theo K, penningmeester.

Aanmeldingen

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden of vooraf meer informatie verkrijgen via de voorzitter Brend B :

b.breve@onsnet.nu

 

Promotievideo: